Notícies

març 25, 2017
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Se celebrarà el dimecres 5 d’abril a les 18.30 a la seu del Col·legi

1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior
2- Presentació per part de la degana i aprovació de l’informe sobre la gestió feta durant l’exercici anterior
3- Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2016
4- Lectura, debat i aprovació del pressupost anual per al curs 2017
5- Torn obert de paraules

Les persones col·legiades que així ho desitgeu disposeu fins al 24 de març per a presentar per escrit les proposicions que considereu pertinents i que vulgueu que siguin afegides a l’ordre del dia.

Share This