Notícies

març 01, 2013
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL DEL COL·LEGI
Dimarts, 19/3/2013, al Col·legi

Aquest serà l’ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2. Presentació per part de la degana i aprovació de l’informe sobre la gestió feta durant el darrer exercici
3. Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2012
4. Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses per a l’exercici 2013
5. Pla estratègic: actuacions 2012 i 2013
6. Torn obert de paraules

Les persones col·legiades disposen fins el dia 11 de març de 2013 per a presentar per escrit les proposicions que estimin permitents i que s’afegiran a l’ordre del dia.

 

Share This