Notícies

abril 03, 2019
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
29/4, 18.30h, AL COLPIS

Per la present us convoquem dilluns 29 d’abril a l’Assemblea General Ordinària anual del Colpis, que tindrà lloc a la nostra seu (C/ Roger de Llúria, 155-157, entl. 1a, de Barcelona), a les 18.30h.

Punts de l’ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2. Presentació per part del degà i aprovació de l’informe sobre la gestió feta durant el darrer exercici
3. Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2018
4. Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses per a l’exercici 2019. 5.Informació sobre el projecte de nous Estatuts.
6. Torn obert de paraules

Les persones col·legiades disposen fins el dimarts 23 d’abril de 2019 per a presentar per escrit les proposicions que estimin permitents i que s’afegiran a l’ordre del dia. D’altra banda, qui no pugui assistir a l’Assemblea pot fer-se representar per altres persones col·legiades.

Share This