Notícies

novembre 23, 2011
CONVOCATÒRIA DE BEQUES BANCAJA LEONARDO ADEIT
2011-2012

Requisits:

• Ser titulat/a universitari de qualsevol universitat espanyola, sigui pública o privada, qualsevol que sigui la seva àrea d’estudis (la titulació ha de trobar-se al catàleg oficial de titulacions impartides en universitats espanyoles).
• S’haurà d’haver finalitzat els estudis universitaris en els últims 2 anys.
• Sense experiència prèvia, una vegada finalitzats els seus estudis, en l’àmbit professional de la seva titulació.
• Nivell d’idiomes adequat per a la realització de les pràctiques.
• No haver gaudit d’una altra beca de pràctiques a l’estranger (Argo, Integrants, Leonardo da Vinci, Erasmus, Faro o altres programes similars).

 

La beca inclou una subvenció en concepte de despeses de manutenció per cada becari, en la qual s’inclouen les despeses de viatge d’anada i tornada.

 

El termini per a sol·licitar aquesta beca finalitza el dai 31 de desembre de 2011.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This