Notícies

abril 27, 2020
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER PROMOURE I REFORÇAR L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 2020
Subvencions de projectes fins al 80%

Enguany es destinaran un total de 800.000,00€ a subvencionar projectes que fomentin activitats d’interès públic o social amb la finalitat de crear noves cooperatives, o bé transformar empreses existents en cooperatives i consolidar el creixement empresarial de les iniciatives d’economia social i solidària, promovent els projectes d’intercooperació i acompanyant-ne l’escalabilitat.

 

Els destinataris són entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat que compleixin els requisits de les bases i de convocatòria, entitats representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques, entitats de segon i tercer nivell que contribueixin a l’assoliment del Pla d’impuls de l’economia social i solidària de la ciutat de Barcelona. 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This