Notícies

gener 11, 2018
CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA

– Cada Sectorial membre de l’Associació Intercol·legial podrà presentar una candidatura.
– Caldrà presentar la/es candidatura/a dins el termini establert i amb el model específic de la convocatòria on es descriurà els mèrits pels quals s’opta al guardó.
– Les candidatures presentades es faran públiques a la pàgina web de l’Associació Intercol·legial per sotmetre’s a votació entre els col·legis i consells de col·legis membres de l’Associació durant un termini de 30 dies, transcorregut el qual se seleccionaran els 3 candidats més votats.
– Serà decisió de la Junta Directiva establir el guanyador del premi entre els 3 finalistes.

 

El termini per a presentar candidatures finaliza el 9 de març.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This