Notícies

novembre 09, 2011
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA ICREA ACADÈMIA 2011
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

Els ajuts van destinats a personal docent i investigador contractat o funcionari de les universitats públiques de Catalunya, que a 31 de gener de 2012, reuneixi els següents requisits:

 

a) Estar en possessió del títol de doctor/a

b) Tenir una vinculació permanent a una universitat pública de Catalunya

c) Tenir un règim de dedicació a temps complet

d) Trobar-se en situació de servei actiu a una universitat pública de Catalunya i estar-hi impartint docència

e) Desenvolupar la recerca exclusivament a la universitat 

 

El termini per a presentar la candidatura a aquests ajuts finalitza el dia 30 de novembre de 2011.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This