Notícies

abril 17, 2012
Convocatòria extraordinària: realització d’un estudi sobre la millora de la qualitat de vida de la gent gran

El tema d’aquesta convocatòria és ‘Efectivitat i eficiència en la utilització i gestió de productes farmacèutics i sanitaris en els centres residencials’.

Les residències són un dels recursos sociosanitaris dirigits a les persones grans que, a causa de l’augment progressiu de l’envelliment i a l’alta incidència de malalties cròniques, s’estan transformant en centres amb una elevada càrrega d’atenció sanitària. Les tensions existents en el sistema sociosanitari derivades del creixement exponencial de la despesa pública en aquest àmbit i del propi envelliment de la població generen dubtes sobre la sostenibilitat del sistema.

És per això que amb aquesta convocatòria des d’Edad&Vida proposen reflexionar sobre l’atenció sociosanitària en l’àmbit residencial, amb l’objectiu d’avançar en models de gestió més eficaces i eficients i que al mateix temps garanteixin serveis d’atenció de qualitat, permetin garantir la sostenibilitat del sistema i millorar la qualitat de vida de les persones grans.

El jurat valorarà, entre altres coses, que els projectes presentats siguin innovadors i de nova creació.

La data límit per a la presentació de propostes és el dia 30 d’abril de 2012. La dotació econòmica de 30.000 euros, els quals hauran de destinar-se íntegrament al desenvolupament de la iniciativa seleccionada.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This