Notícies

juliol 15, 2011
CONVOCATÒRIA PREMI 2011 PER A TESIS DOCTORALS – INSTITUT NACIONAL D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Podran concórrer a la convocatòria d’aquests premis les persones de nacionalitat espanyola o d’algun Estat membre de la Unió Europea que hagin defensat entre l’1 de gener de 2010 i el 30 de juny de 2011 la tesi doctoral i hagin rebut l’esment de Cum Laude, a qualsevol universitat espanyola.

Les tesis hauran de versar sobre alguna d’aquestes dues temàtiques (cada tesi podrà presentar-se només a una de les modalitats):
A) Dret de les Administracions Públiques.
B) Polítiques públiques, direcció i gestió administrativa

 

La dotació d’aquest premi és de 3.500 euros.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

BASES I CONVOCATÒRIA

Share This