Notícies

novembre 11, 2011
CONVOCATÒRIA PREMI ÁNGELES DURÁN D’INNOVACIÓ CIENTÍFICA EN L’ESTUDI DE LES DONES I DEL GÈNERE

Podran presentar-se a aquest premi, el qual assoleix la 5a edició, totes les persones interessades que hagin elaborat, individual o col·lectivament, un treball de recerca en qualsevol disciplina acadèmica.

• Els treballs poden ser inèdits o publicats a partir de l’1 de gener de 2011.
• No es tindran en consideració les tesis doctorals, ni els treballs ja premiats.
• Els treballs poden ser realitzats tant en castellà com en qualsevol de les altres llengües oficials de l’Estat Español.

 

S’estableix un únic premi de cinc mil euros (5.000 €), per al treball premiat.

El termini de presentació és el 30 de gener de 2012.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

BASES I CONVOCATÒRIA

Share This