Notícies

juliol 24, 2017
CRIDA A LA PARTICIPACIÓ AVANTPROJECTE REGISTRE GRUPS D’INTERÈS
Aportacions fins al 27 de juliol

Per això, us demanem que ens feu arribar les vostres propostes/idees/consideracions al respecte, de manera que com a Col·legi puguem fer un document amb un seguit d’aportacions i recomanacions.

Concretament s’està treballant en l’Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya i ens demanen que responguem a aquestes dues qüestions:

1. Quins aspectes de la regulació actual dels grups d’interès considereu que convé millorar o desenvolupar?

2. Quines mesures considereu que cal aplicar per assolir l’objectiu de fer transparent davant la ciutadania l’existència i les activitats d’influència dels grups d’interès?

Més informació 

Donat que el termini que ens donen al COLPIS per participar finalitza el 29/07/2017 us proposem el calendari següent:

Fins el 27 de juliol aportacions per correu electrònic a: vocalpalomar@colpis.cat

El 28/07 a tots aquells que hi participin, se’ls enviarà el document elaborat amb les propostes de tothom per a la seva validació i esmenes durant el mateix dia 29/07 enviament de la proposta del COLPIS al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This