Notícies

setembre 02, 2011
EL BUTLLETÍ ‘ACORD CIUTADÀ PER A UNA BARCELONA INCLUSIVA’ ENTREVISTA A LA NOSTRA DEGANA

‘La funció social d’un politòleg o d’un sociòleg és indiscutible’

En la seva entrevista Anna Parés va parlar de l’estat actual d’ambdues professions i de la importància d’aquestes ‘davant de les grans necessitats i demandes d’informació, d’anàlisi i de gestió que requereix el món actual i el futur’. Per a la degana del Col·legi la figura de sociòlegs i politòlegs és fonamental per a diagnosticar tot allò que succeeix al nostre entorn, fet que implica moltes possibilitats per a aquests professionals però també molta responsabilitat.

 

‘Coneixem l’estat del mercat laboral i tenim una dilatada experiència en la formació continuada’

Anna Parés va parlar també de la tasca realitzada pel Col·legi i dels serveis que aquest ofereix als professionals de la Ciència Política i de la Sociologia, emfatitzant el treball que la nostra entitat desenvolupa com a representant i impulsora de la professió a tot Catalunya.

 

‘És important que tothom s’assabenti de la situació que estan vivint moltes llars barcelonines’

La degana va analitzar per a aquest butlletí els reptes socials que té plantejats la ciutat de Barcelona en els propers anys. ‘La ciutat de Barcelona es caracteritza pel seu dinamisme, per assolir reptes difícils i estar-ne orgullosa’, assegura.

 

‘L’Acord és un espai immillorable per ajuntar tot allò que fem i per fer junts tot allò que és urgent’ 

Finalment, Anna Parés va destacar la vàlua de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva i del que aquest pot aportar al conjunt de la societat barcelonina.

 

Share This