Notícies

març 20, 2009
EL COL·LEGI ADVOCA PER UNA MAJOR PRESÈNCIA DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Perseguint aquesta finalitat el Col·legi ha adreçat un escrit al secretari del departament, el Sr. Jaume Oliveras, insistint un cop més en la necessitat que l’Administració Pública tingui una especial cura en no deixar fora dels processos de convocatòria d’ocupació pública als professionals de la Ciència Política i la Sociologia. Aquesta reclamació ve precedida de la constatació per part del Col·legi de l’omissió dels nostres professionals d’algunes convocatòries públiques, on sociòlegs i politòlegs compleixen perfectament amb les competències i capacitats exigides pel lloc de treball. El Col·legi també ha demanat la necessitat de crear un àmbit específic d’ocupació pública per a politòlegs i sociòlegs.

 

Cal remarcar que el Col·legi ja havia traslladat anteriorment aquesta reclamació al departament de Governació, en una reunió mantinguda entre la degana del Col·legi, la Sra. Anna Parés, el secretari, el Sr. Jordi Pacheco, i el gerent, el Sr. Jordi Pujol, amb la secretària d’Administració i Funció Pública, la Sra. Maria Teresa Aragonés, i la directora general de la Funció Pública, la Sra. Leonor Alonso, el passat 5 de desembre de 2008.

 

El valor afegit de sociòlegs i politòlegs

En l’escrit del Col·legi adreçat al secretari del departament de Governació i Administracions Públiques, es fa constar l’especificitat de coneixements i aptituds que aporten sociòlegs i politòlegs com a professionals experts de l’Administració Pública i l’anàlisi social. Un valor afegit que queda palès al Llibre Blanc sobre les titulacions dels Graus de Ciències Polítiques i de l’Administració i de Sociologia, elaborat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

 

Aquest llibre defineix diversos perfils professionals per a sociòlegs i politòlegs en l’exercici de les seves funcions a l’Administració Pública, entre els quals es troba el de Tècnic/a de les Administracions Públiques, Gestor d’organitzacions o Investigador/a i analista de l’opinió pública. Treballant en la línia de la defensa i consolidació de la professió, el Col·legi també va elaborar un document on es defineixen els perfils professionals dels titulats en Ciències Polítiques i en Sociologia, destacant-ne, entre d’altres, la figura del gestor i assessor de l’àmbit públic.

FITXER ADJUNT

Share This