Notícies

març 22, 2012
EL COL·LEGI APROVA EN ASSEMBLEA GENERAL LES NOVES QUOTES COL·LEGIALS

El passat 23 de febrer va tenir lloc l’Assemblea General del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, on es van presentar i aprovar l’informe de gestió i el compte general d’ingressos i despeses corresponents a l’any 2011, el pressupost per a 2012 i el Pla Estratègic 2011-2015.

 

Durant aquesta Assemblea es van aprovar les noves quotes col·legials. Aquestes no havien sofert cap modificació des de l’any 2008. L’entitat ha considerat necessari fer-ne una actualització de les mateixes. Com podreu comprovar, s’han aplicat condicions avantatjoses per a aquelles persones que es trobin en situació d’atur així com per als recents titulats i titulades.

 

Per a més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres al telèfon 93 241 41 22 o bé per correu electrònic colpis@colpis.cat

 

Share This