Notícies

juliol 02, 2010
EL COL·LEGI CELEBRA UN SOPAR AMB JOAQUIM NADAL, CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

Nadal va començar el seu discurs explicant que el Partit dels Socialistes de Catalunya plantejarà una campanya electoral on, sense renunciar al bagatge de set anys de govern de coalició, intentarà diferenciar-se dels seus socis a l’executiu.  

Quant a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, el conseller va referir-se a la necessitat de recuperar els pactes constitucional i estatutari davant la crisi que amb la presentació del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit Popular s’ha generat. Segons el conseller, en la resposta del President de la Generalitat al dictamen, es va posar de manifest el debat entre aquells que dins del PSC prevalen la matriu esquerra-dreta i aquells que primen la identitat catalana. D’altra banda, va descartar una Catalunya independent al·ludint a una probable polarització de la societat.

Així mateix, va reflexionar sobre el difícil equilibri entre l’ajustament el dèficit públic i la promoció de la inversió en obra pública que, al crear ocupació, afavoreix la reducció de les prestacions d’atur. Catalunya, va dir, no hauria de veure retallades les seves inversions en infraestructures ja que, tot i el gran nombre de projectes que actualment s’estan duent a terme, no arriba al “mínim exigible”.

Pel que fa als recents escàndols de corrupció, que per tractar assumptes urbanístics afecten el seu departament, el conseller va expressar la seva completa “tranquil·litat de consciència”.  

Preguntat per la possible formació d’una coalició amb Convergència i Unió i la separació entre el PSC dels socialistes de l’Estat, l’exalcalde de Girona es va mostrar escèptic a les dues opcions.  

Finalment, altres temes tractats van ser la reducció de la correlació entre l’obra de govern i els resultats electorals, la no influència del tema de la immigració en els comicis i l’abstenció com a causa del desgast de la credibilitat del sistema i les institucions.

ENLLAÇ D’INTERÈS

FOTOGRAFIES DE L’ACTE

Share This