Notícies

setembre 04, 2010
EL COL·LEGI HA GESTIONAT 165 OFERTES LABORALS DURANT LA PRIMERA MEITAT DE L’ANY

La majoria de les ofertes laborals gestionades, un 64%, corresponen al sector públic, mentre que la resta es divideixen entre el sector privat i organitzacions no lucratives gairebé a parts iguals (17% i 19% respectivament).

Dins del sector públic, una gran part de les places vacants, un 63%, provenen  d’ajuntaments i consells comarcals, un 15% de la Generalitat, un 5% de les quatre diputacions i  un 1% de l’Administració General de l’Estat. El 16% restant fa referència a altres ens administratius.

La demanda de tècnics mitjans continua sent superior (58%) respecte a la de tècnics superiors (42%).

Si classifiquem els llocs de treball segons el tipus de contracte, els percentatges són els següents: 35% temporals, 32% d’obra i servei, 21% indefinits, 9% fixos, 2% autònoms i 1% en pràctiques.

Quant a la distribució geogràfica, observem que la immensa majoria s’ubiquen a la ciutat de Barcelona (39’5%) i la seva província (35’4%), seguidament de les províncies de Tarragona (8’8%) i Girona (8’2%) i, per últim, Lleida (3’4%). En última instància, es situen a la resta de l’Estat (2%) i a l’estranger (2’7%).

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This