Notícies

setembre 30, 2010
EL COL·LEGI HA GESTIONAT 191 OFERTES LABORALS EN EL QUE VA D’ANY

D’aquestes ofertes, un 57,4% corresponen al sector públic, un 24,7% a Organitzacions No Lucratives i la resta, un 17,9% al sector privat.

 

La majoria de contractes han estat temporals, amb un 38,4%, seguits pels contractes d’obra i servei, amb un 30,8% i els indefinits, amb un 18,8% dels casos. D’altra banda, les ofertes es concentren sobretot a Barcelona, en un 38,7% a la ciutat i en un 36,3% en la província.

 

La figura de tècnic/a mitjà/na ha superat en 8 punts a la de tècnic/a superior, amb un 54% i 46% respectivament.

 

Pel que fal al sou mitjà d’aquestes ofertes, s’ha situat en 24.867,91 euros bruts anuals.

 

La Borsa de Treball del Col·legi és una eina amb la qual pretenem dinamitzar i vehicular el mercat laboral associat a la figura del sociòleg/loga i el politòleg/loga, posant en contacte les empreses, administracions públiques, entitats i institucions diverses amb els professionals especialitzats que cerquen per cobrir els seus llocs vacants.

Share This