Notícies

novembre 16, 2010
EL COL·LEGI I L’ACS CONVOQUEN EL PREMI CATALUNYA DE SOCIOLOGIA
2a edició

Ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l’àmbit de la sociologia, és un reconeixement a l’aportació científica desenvolupada en aquest camp, tant a partir de la trajectòria professional com a partir d’una obra singular de la persona premiada. La dotació del premi és de sis mil euros (6.000 €).

 

Poden proposar candidatures al premi les institucions de caràcter públic o privat especialment vinculades a la recerca sociològica i els membres que hagin estat designats per la Junta del COLPIS i de l’ACS per a constituir un comitè ad hoc de nominacions. Les candidatures s’han d’adreçar al Comitè de nominacions del Premi Catalunya de Sociologia (Institut d’Estudis Catalans; c/ del Carme, 47; 08001 Barcelona) i han d’anar acompanyades d’una justificació dels mèrits de la persona candidata (trajectòria científica i professional, cartes de recomanació, etc.).

 

Donada la transcendència que té el premi per al reconeixement de la nostra disciplina tant en l’àmbit acadèmic com professional, encoratgem tots els nostres col·legiats i col·legiades a presentar i fer efectiva alguna candidatura. Tanmateix, aquells col·legiats que vulguin presentar una candidatura però desitgin que sigui el Col·legi qui s’encarregui d’elaborar tota la documentació corresponent (indicada anteriorment) ho poden fer enviant-nos-ho a l’adreça de correu electrònic colpis@colpis.cat. En aquest segon cas hauran d’enviar les seves propostes abans de la data fixada com a termini d’admissió de candidatures, que és el dia 3 de desembre de 2010 a les 13 hores.

ENLLAÇ D’INTERÈS

CONVOCATÒRIA DEL PREMI

FITXER ADJUNT

FLYER INFORMATIU

Share This