Notícies

març 10, 2010
EL COL·LEGI ORGANITZA UNA SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL NOU CONCURS PER A FUNCIONARIS DE LA UNIÓ EUROPEA

Centelles, que va superar el concurs obert l’any 2005 i actualment treballa a la Direcció General d’Ampliació de la Comissió Europea, va explicar que “aquest concurs s’obrirà el 16 de març de 2010 per a tots els estats membres de la Unió Europea i anirà adreçat als funcionaris AD (administrators), és a dir, aquells que disposin d’una llicenciatura o diplomatura”.

Pel que fa als passos a seguir, Centelles va recomanar als aspirants “fer-se, de seguida, un EPSO profile” per mitjà del qual podran rebre totes les comunicacions. En el moment que el concurs hagi estat publicat caldrà que es registrin perquè, més endavant, se’ls doni a conèixer la data del Computer Based Test (CBT). 

El CBT consisteix en un conjunt de quatre proves -raonaments verbal, lògic i numèric i test situacional. De superar-lo, els candidats hauran de viatjar fins a un Centre Avaluador de Brussel·les  on realitzaran un examen escrit, una dinàmica de grup, una presentació oral i una entrevista. “En totes aquestes proves no s’avaluen tant els coneixements com sí les capacitats”, va aclarir Centelles.

Finalitzat el CBT, els noms dels candidats seran publicats a les llistes de reserva, una mena de borsa de treball d’on diferentes institucions europees recluten personal per formar part del seu staff. Entre elles hi ha la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell, el Tribunal de Comptes, el Tribunal de Justícia, el Comitè de les Regions, el Comitè Econòmic i Social, el Defensor del Poble Europeu, l’Oficina Antrifrau i  les diverses Agències. 

ENLLAÇ D’INTERÈS

CONSULTAR DOCUMENTACIÓ

Share This