Notícies

maig 25, 2021
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ A EMATSA
Per omissió dels i les nostres titulats/des

En la seva tasca constant de representació del col·lectiu de politòleg(ue)s i sociòleg(ue)s, el Col·legi va presentar un escrit d’al·legació al senyor Daniel Milan Cabré, director-gerent d’EMATSA (Empresa Muncipal Mixta d’Aigües de Tarragona, S.A.), amb motiu de l’omissió de titulats i titulades de les nostres disciplines en Ciències Polítiques i de l’Administració a la convocatòria del procés selectiu d’una plaça de tènic/a de contractació.

 

Malgrat que EMATSA no ha tingut en compte als i les titulats/des d’aquest Col·legi per aoptar a la plaça esmentada, el Col·legi defensa que les tasques del lloc de treball que s’han de dur a terme es corresponen plenament amb les competències professionals dels/les nostres titulats/des.

 

Per aquest motiu, el passat 3 de juny el Col·legi va sol·licitar que es corregeixi aquesta omissió en aquesta i en futures convocatòries per a llocs de gestió administrativa a EMATSA.

Share This