Notícies

maig 13, 2011
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER UNA CONVOCATÒRIA LABORAL

La convocatòria obre concurs per incorporar en règim interí una plaça de Tècnic/a superior d’Estudis i Informació. A les bases d’aquesta consten com a requisits per a accedir-hi estar en possessió de la titulació en Geografia i Historia i/o en Filologia.

 

Des del Col·legi considerem que tant sociòlegs com politòlegs estan plenament capacitats per a poder dur a terme les tasques que implica aquesta plaça, fet pel qual hem demanat la revisió d’aqueta convocatòria.

 

Share This