Notícies

novembre 08, 2010
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

L’única titulació que es requereix en aquesta convocatòria és la de dret. El Col·legi però considera que tant sociòlegs com politòlegs disposen de les competències necessàries per desenvolupar aquest càrrec i, exercint la seva funció de vetlla dels interessos dels nostres professionals, la degana del Col·legi, la Sra. Anna Parés, va enviar un escrit d’al·legació al president de la diputació de Tarragona, el Sr. Josep Poblet. 

 

Share This