Notícies

maig 17, 2020
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DIGITAL

En la seva tasca constant de representació del col·lectiu de politòleg(ue)s i sociòleg(ue)s, el Col·legi va presentar un escrit d’al·legació a la senyora Esther Manzano Peláez, directora general d’Administració Digital de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de l’omissió de titulats i titulades en Ciències Polítiques i de l’Administració a la convocatòria del procés selectiu d’una plaça d’analista-avaluador/a del sector públic per la seva Oficina d’Assessorament i Supervisió Contínua del Sector Públic Institucional. 

 

Malgrat que la Direcció General d’Administració Digital no ha tingut en compte als titulats/des en Ciències Polítiques i en Sociologia per a optar a la plaça esmentada, el Col·legi defensa que les tasques del lloc de treball que s’han de dur a terme es corresponen plenament amb les competències professionals dels/les titulats/des en Ciències Polítiques i en Sociologia.

 

Per aquest motiu, el passat 6 de maig el Col·legi va sol·licitar que es prevegi la participació de les persones titulades en Ciència Política i en Sociologia en aquesta i en futures convocatòries per analistes-avaluador/a/es del sector públic a la Direcció General d’Administració Digital de la Generalitat de Catalunya. 

 

Share This