Notícies

octubre 27, 2010
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ A L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

La convocatòria esmentava en els requisits per a accedir a la plaça les titulacions de treball social o psicologia, sense incloure la figura de sociòlegs i politòlegs. Des del Col·legi entenem que les funcions pròpies d’un tècnic/a mitjà d’igualtat coincideixen plenament amb les competències professionals dels titulats en ciències polítiques i en sociologia.

 

És per això que la degana del Col·legi, la Sra. Anna Parés, va presentar un escrit d’al·legació a l’alcalde de Gava, l’Hble. Sr. Joaquim Balsera, sol·licitant la revisió de l’esmentada convocatòria.

 

Share This