Notícies

octubre 29, 2010
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ A L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

En el cas de la convocatòria per al lloc de tècnic/a d’empreses, tot incloure  la titulació de Ciències Polítiques a les seves bases com a requisits per accedir a la plaça, no s’incloïa als titulats en sociologia. Pel que fa a la convocatòria de tècnic/a d’ocupació passava just el contrari, incloent els sociòlegs però ometent els politòlegs.

En ambdós casos el Col·legi considera que tant sociòlegs com politòlegs disposen de les competències necessàries per exercir tots dos càrrecs, i exercint la seva funció de vetlla dels interessos dels nostres professionals, la degana del Col·legi, la Sra. Anna Parés, va enviar un escrit d’al·legació a l’alcadessa de Montacada i Reixac tot demanant la revisió d’ambdues convocatòries.  

 

Share This