Notícies

novembre 19, 2010
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ A L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

En ambdós casos el Col·legi considera que tant sociòlegs com politòlegs disposen de les competències necessàries per exercir tots dos càrrecs, i exercint la seva funció de vetlla dels interessos dels nostres professionals, la degana del Col·legi, la Sra. Anna Parés, va enviar un escrit d’al·legació a l’alcadessa de Montacada i Reixac tot demanant la revisió d’ambdues convocatòries.  

 

Share This