Notícies

setembre 16, 2011
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ A UNA CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA A L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

L’esmentada convocatòria fa referència a una plaça de tècnic/a de serveis a la comunitat, i a les seves bases demana com a requisits per a accedir-hi estar en possessió del títol en psicopedagogia, educació social, psicologia o treballador social.

 

Des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, en l’exercici de la nostra tasca de vetlla dels interessos professionals dels nostres col·legiats i col·legiades, hem presentat l’escrit d’al·legació a aquesta convocatòria perquè entenem que tant politòlegs com sociòlegs reuneixen les competències necessàries per a desenvolupar les tasques d’aquest lloc de treball. És per això que hem sol·licitat la revisió de la convocatòria.

Share This