Notícies

novembre 10, 2010
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL
Per la convocatòria d’una plaça de Tècnic/a de l’Oficina de Joventut

L’única titulació que es requereix en aquesta convocatòria és la de psicologia. El Col·legi però considera que tant sociòlegs com politòlegs disposen de les competències necessàries per desenvolupar aquest càrrec i, exercint la seva funció de vetlla dels interessos dels nostres professionals, la degana del Col·legi, la Sra. Anna Parés, va enviar un escrit d’al·legació al president del Consell Comarcal, el Sr. Jesús Fierro, demanant la revisió de l’esmentada convocatòria. 

 

Share This