Notícies

setembre 02, 2020
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
Per omissió dels i les nostres titulats/des

En la seva tasca constant de representació del col·lectiu de politòleg(ue)s i sociòleg(ue)s, el Col·legi va presentar un escrit d’al·legació al senyor Rafel Panadés i Ferré, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb motiu de l’omissió de titulats i titulades de les nostres disciplines en Ciències Polítiques i de l’Administració a la convocatòria del procés selectiu d’una plaça de tènic/a mitjà/ana del Grup A2, adscrit al Departament d’Intervenció del Consell Comarcal, en règim de funcionari de carrera i la creació d’una borsa de treball.

 

Malgrat que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell no ha tingut en compte als i les titulats/des d’aquest Col·legi per a optar a la plaça esmentada, el Col·legi defensa que les tasques del lloc de treball que s’han de dur a terme es corresponen plenament amb les competències professionals dels/les nostres titulats/des.

 

Per aquest motiu, el passat 1 de setembre el Col·legi va sol·licitar que es corregeixi aquesta omissió en aquesta i en futures convocatòries per a tècnics/ques mitjans/nes adscrits al Departament d’Intervenció del Consell Comarcal.

Share This