Notícies

febrer 24, 2010
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

En el nivell de titulació exigit per a optar a l’esmentada plaça es requereix estar en possessió d’una de les següents titulacions: Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració, Econòmiques, Empresarials o Dret.

No obstant això, les tasques a desenvolupar en aquest lloc de treball coincideixen plenament amb les competències professionals dels titulats i titulades en Sociologia.

És per aquest motiu que, d’acord amb les seves funcions de representació i defensa dels interessos i les atribucions dels professionals que l’integren, el Col·legi ha decidit presentar un escrit on es demana la revisió d’aquesta convocatòria.

ENLLAÇ D’INTERÈS

ESCRIT D’AL·LEGACIÓ

Share This