Notícies

setembre 23, 2009
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Aquest escrit fa referència a la resolució EDU/1614/2009, de 4 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació.

 

En el cos de professors d’Ensenyament Secundari i, específicament, per a les especialitats d’alemany, anglès, francès i italià, es requereix estar en possessió de les llicenciatures en pedagogia, periodisme, psicologia, psicopedagogia, més el certificat d’aptitud corresponent de l’escola oficial d’idiomes.

 

Des del Col·legi hem presentat una al·legació en contra d’aquesta convocatòria ja que entenem que els titulats i titulades en Ciències Polítiques i de l’Administració i en Sociologia tenen les mateixes aptituds i competències professionals que la resta de titulats esmentats a les bases i, per tant, poden impartir aquestes matèries.

 

Share This