Notícies

març 24, 2010
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ DAVANT L’AJUNTAMENT DE VALLS PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Les tasques, però, que es detallen en la descripció del lloc de treball d’aquesta convocatòria coincideixen plenament amb les competències professionals dels llicenciats i llicenciades en Sociologia. Per aquest motiu el Col·legi ha sol·licitat la revisió de l’esmentada convocatòria a l’alcalde de Valls.

ENLLAÇ D’INTERÈS

ESCRIT DE L’AL·LEGACIÓ

Share This