Notícies

desembre 17, 2010
EL COL·LEGI PRESENTA UNA AL·LEGACIÓ PER A UNA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE L’EMPRESA GRAMEIMPULS S.A

La plaça objecte de la convocatòria és de tècnic/a superior d’orientació laboral. Com a requisits per a accedir-hi es demana la titulació en psicologia, pedagogia o psicopedagogia.

 

Des del Col·legi considerem que les tasques que es detallen en la descripció del lloc de treball d’aquesta convocatòria coincideixen plenament amb les competències professionals de politòlegs/logues i sociòlegs/logues. 

 

Per aquest motiu la degana del Col·legi, la Sra. Anna Parés, ha enviat aquest escrit al president de l’empresa, el Sr. Joan Carles Mas, on demana la revisió de l’esmentada convocatòria.

Share This