Notícies

novembre 17, 2010
EL COL·LEGI RENOVA LA CERTIFICACIÓ DE LA NORMA ISO 9001 PER A LA SEVA FORMACIÓ OCUPACIONAL

Aquest reconeixement significa que el Col·legi treballa seguint un sistema de processos i procediments que garanteixen l’assoliment d’uns estàndards de qualitat internacionals que són compartits per tots els membres de l’organització. Aquests sistemes són avaluats periòdicament, amb auditories anuals externes de seguiment, circumstància que assegura la millora contínua dels mateixos.

 

La implantació d’un Sistema de gestió de qualitat, segons la norma UNE-EN- ISO 9001, demostra la capacitat que té el Col·legi per a proporcionar de forma coherent serveis que satisfan als nostres clients.

Share This