Notícies

maig 31, 2021
EL COL·LEGI S’ADHEREIX A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL DRET A L’ATENCIÓ DE LES PERSONES DEPENENTS

El Colpis s’ha adherit a la Plataforma en Defensa dels Drets de les Persones Dependents que insta al Govern català a donar compliment a la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal atenció a les persones en situació de dependència, greument infradotada des de les retallades de 2012. L’incompliment de la llei impedeix garantir els drets, tant de les persones usuàries i les seves famílies, com dels treballadors i treballadores del sector.

El motiu principal és la manca de recursos humans i materials que posa en risc la qualitat de l’atenció i provoca una sobrecàrrega dels professionals i de les famílies que recau principalment en les dones, al ser un sector altament feminitzat.

La Plataforma, formada actualment per més de 20 entitats, va ser creada l’any 2019 a iniciativa de CCOO, UGT, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, i el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya amb l’objectiu de crear places públiques per posar fi a la llista d’espera, prioritzar la prestació de serveis públics de qualitat en detriment de les prestacions i incrementar la gestió pública de les residències.

El grup impulsor de la Plataforma alerta que és urgent que el Govern doni prioritat efectiva als serveis socials i compleixi amb la Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència i la Llei de serveis socials, ja que l’envelliment de la població deixa un escenari en què el sector tindrà cada vegada més pes.

ENLLAÇ D’INTERÈS

LLEGIR EL MANIFEST ÍNTEGRE

Share This