Notícies

juliol 22, 2010
EL COL·LEGI SIGNA UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB l’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

Amb la signatura d’aquest conveni el Col·legi i l’IEC (mitjançant l’Associació Catalana de Sociologia, la seva societat filial) pretenen desenvolupar projectes i activitats conjuntament en benefici del col·lectiu de sociòlegs/gues de casa nostra. 

Entre d’altres, s’ha acordat organitzar la segona edició del Premi Catalunya de Sociologia, guardó de periodicitat biennal que es lliurarà durant l’any vinent.

Share This