Notícies

octubre 07, 2014
EL COL·LEGI, CENTRE AUTORITZAT PER DECLARAR LA CAPACITACIÓ DE LES PERSONES MEDIADORES

Així doncs, si sou col·legiat o col·legiada caldrà que, a més de disposar de la titulació universitària oficial, acrediteu una formació i capacitació específiques en mediació i l’especialització corresponent, a més de no trobar-vos sancionat ni inhabilitat, i disposar d’experiència professional. En aquest enllaç podeu accedir a la llista de cursos homologats d’acord amb la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat, i l’Ordre JUS/428/2012.

Per afegir-vos al registre, sempre i quan compliu els requisits, cal que ompliu el document de petició d’habilitació en dret familiar o dret privat i aportar el diploma o certificat del curs homologat realitzat. Us farem arribar la documentació prèvia sol·licitud al nostre correu electrònic colpis@colpis.cat.

Share This