Notícies

novembre 06, 2014
EL COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNTA DÓNA EL SEU SUPORT AL 9N

L’article 20 de la Constitució Espanyola reconeix i protegeix, entre altres, els drets a expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció. Així mateix, també es reconeix que l’exercici d’aquests drets no pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia.

El proper 9 de novembre és una oportunitat per a què tots els ciutadans i ciutadanes es puguin expressar lliurement en relació a l’estatus polític de Catalunya. És per això que animem a la població catalana a expressar el 9N quines són les seves preferències.

Share This