Notícies

juliol 08, 2016
EL COL·LEGI MOSTRA EL SEU SUPORT AL TANCAMENT DEL CIE
Posicionament de l’Associació Intercol·legial

Davant la reobertura del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, per part del Ministeri d’Interior, la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, de la qual el Col·legi en forma part, MOSTREM EL NOSTRE DESACORD i fem nostra la Declaració del Parlament de Catalunya del 2 de juliol de 2015 exigint el tancament del CIE en defensa dels drets humans.

Així mateix, seguirem treballant per la defensa activa dels Drets Humans com a l’únic valor que hauria de moure la nostra societat, i en concret els drets d’asil i de refugi, com a drets fonamentals al nostre país.

Els Col·legis de la Sectorial que signen el posicionament, a part del nostre Col·legi, són: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya; Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya; Col·legi de Pedagogs de Catalunya; Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya; Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya; Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya; i Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

ENLLAÇ D’INTERÈS

ACCÉS AL DOCUMENT

Share This