Notícies

febrer 05, 2017
EL COL·LEGI PRESENTA AL·LEGACIONS EN UNA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS I EN UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA

El primer escrit d’al·legació va ser enviat al “Director de Serveis a les Persones i al Territori” del districte de les Corts de Barcelona el 30 de gener de 2017 indicant que, en les bases de la licitació del contracte de serveis per al desenvolupament del programa de promoció de les dones d’aquest districte per a l’any 2017, s’ometia a politòlegs/gues i sociòlegs/gues, tot i que les funcions especificades en la convocatòria coincideixen plenament amb les competències professionals dels graduats/des i/o llicenciats/des en Sociologia i en Ciència Política. En aquest sentit, el Col·legi va fer la petició que es permetés a l’adjudicatari d’aquesta licitació adscriure a l’execució del contracte a sociòlegs/gues i politòlegs/gues.

D’altra banda, el 6 de febrer de 2017 també es va presentar una al·legació a la Regidora de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Esparraguera en motiu de l’oferta de treball per a proveir un lloc d’”especialista en polítiques i serveis de personal i similars”, en la qual es requeria estar en possessió de les titulacions de Ciències Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Ciències Polítiques i de l’Administració, Gestió i Administració Pública, Dret, Relacions Laborals, i Pedagogia, Psicologia i Treball Social “o equivalents”. La petició del Col·legi feia esment al fet que la convocatòria en qüestió inclogués candidatures que haguessin presentat sociòlegs/gues, i que, en posteriors convocatòries relacionades amb les polítiques i serveis de personal  o similars, també hi poguessin participar els/les Graduats/des i Llicenciats/des en Sociologia”.

Share This