Notícies

octubre 26, 2012
EL COL·LEGI S’ADHEREIX AL MANIFEST A FAVOR DEL DRET A DECIDIR DE CATALUNYA

NOTA DEL COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
 
Una quarantena de Col·legis i Associacions professionals de Catalunya van fer públic un manifest en suport a la resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya el passat 27 de setembre. Amb el document volen posicionar-se al costat del text que reclama “la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, com a única via per garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua pròpies”.
 
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya forma part de la junta de l’Associació Intercol·legial formada per més de 90 Col·legis professionals i amb més de 150.000 professionals.
 
El 14 de juny de 2012, l’Associació Intercol·legial va publicar un manifest on consta: “Els Col·legis professionals som una expressió de la vitalitat del teixit social català, amb una llarga trajectòria en defensa dels drets fonamentals, els valors democràtics i les llibertats, i promovem el debat públic i la canalització de preocupacions i requeriments socials”.
 
Reunida la junta de l’Associació Intercol·legial el 24 d’octubre, es va decidir no signar el manifest dels 38 col·legis, alguns d’ells no adherits a l’Associació Intercol·legial o en procés d’adhesió, per la raó següent: el proper 25 de novembre se celebraran eleccions a Catalunya. Estem em ple procés electoral per elegir un nou parlament i un nou govern. Per tant, es va considerar convenient en aquest moment respectar les distintes sensibilitats ‘polítiques’ dels col·legiats/des de cara a posicionar-se respecte a les eleccions del 25 N.
 
Això no treu que, un cop celebrades les eleccions, es doni “ple suport al poble català perquè pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu”. En aquest sentit, personalment i com a representant del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya el 6 d’octubre vaig fer la següent declaració a Xarxanotícies.cat:  “En el cas de consulta sobiranista a Catalunya, la societat civil catalana i els responsables polítics hauran de fer esforços perquè el resultat de la consulta sigui reconegut”.
 
Davant de la petició d’adhesió al manifest dels 38 Col·legis professionals formulada per col·legiats/des del nostre Col·legi durant el dia d’ahir, hem procedit a tramitar l’adhesió a dit manifest.

Tot seguit trobareu la nota de suport al Parlament amb el llistat actualitzat d’entitats adherides. 

Cordialment,
 
Anna Parés i Rifà
Degana

Share This