Notícies

juliol 19, 2013
El Col·legi, entitat signant del Pacte per a la Infància i Adolescència a Catalunya

El Pacte ha estat impulsalt per la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC), entitat de la qual el Col·legi n’és membre. Des de la TIAC consideren que la signatura del Pacte pot significar un canvi substancial i significatiu de les polítiques d’infància nacionals i locals, i que pot suposar indubtables conseqüències de millores en el futur de la infància de Catalunya. Amb ell, pretenen aconseguir un ampli consens social i polític en les actuacions que se’n derivin.

 

Algunes d’aquestes actuacions i objectius marcats per la TIAC respecte del Pacte són la creació de consells locals i taules territorials d’infància, la planificació del desplegament reglamentari de la llei d’infància, la realització de programes de formació sobre els drets dels infants als professionals de l’àmbit, la possibilitat de disposar d’una direcció o departament al govern de Catalunya, la creació d’una taula interdepartamental que vetlli pel compliment dels drets dels nens i nenes, la creació d’un organisme independent que vetlli pel compliment dels principis del Pacte i la revisió en profunditat de l’economia de la infància, entre d’altres.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This