Notícies

abril 24, 2012
El Col·legi s’adhereix a la Declaració del Dia d’Europa 2012

La Declaració reconeix el paper positiu que ha tingut per al nostre país la pertinença a la Unió Europea, amb la mirada posada en l’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 com a motor per a solucions basades en el consens social i polític per avançar en un model de desenvolupament més intel·ligent, sostenible i integrador socialment.

 

El text advoca per impulsar la promoció d’una economia basada en el coneixement i la innovació; per una política energètica comuna a l’interior de la Unió i projectada a l’exterior, per compartir els valors de solidaritat, justícia i inclusió social; per una educació i una formació al llarg de la vida; per desenvolupar amb més rapidesa el potencial que encara té el Tractat de Lisboa; per una política exterior més clara i conjunta davant la comunitat internacional i per construir una ciutadania europea forta, que comparteixi valors, drets i deures vinculats al projecte comú.

 

Share This