Notícies

desembre 21, 2017
EL COLPIS ESTÀ CONSTITUINT L’OBSERVATORI DE CONTROL DE GARANTIES DEMOCRÀTIQUES

Aquest Observatori neix de la inquietud dels professionals de la ciència política i la sociologia, que considerem imprescindible analitzar els fets polítics a Catalunya des de l’anunci de la data del referèndum de l’1 octubre fins al moment en què la realitat institucional catalana reflecteixi amb garanties la voluntat manifestada democràticament del poble de Catalunya. L’anàlisi es focalitzarà en el procediment electoral i parlamentari, en les propostes de diàleg i mediació, en la constitució de la nova legislatura del Parlament de Catalunya i en l’elecció del nou Govern de la Generalitat, així com en les mesures dutes a terme pels poders públics de Catalunya i d’Espanya.

Amb l’Observatori, El COLPIS analitzarà el respecte als drets civils i polítics, tant individuals com col·lectius, així com el respecte a les institucions catalanes. Per tant, no es centra només en fets puntuals com les eleccions del 21D, el referèndum de l’1 d’octubre, l’activitat parlamentària o l’aplicació de l’article 155 sinó que tindrà una visió global dels processos polítics a Catalunya. Per a obtenir-la, el COLPIS col·laborarà amb altres ens nacionals i internacionals que analitzin o hagin analitzat diferents fases d’aquests fets, mirant d’integrar totes les iniciatives. En especial, volem esmentar l’associació Observadors per la Democràcia (ODEM), que ha articulat una xarxa per a la comprovació de les eleccions del 21D, amb qui el COLPIS hi col·labora aportant col·legiats i col·legiades. Per a elaborar les seves conclusions, l’Observatori de control de garanties democràtiques també tindrà en compte els informes del Síndic de Greuges i dels observadors del referèndum de l’1 d’octubre. També analitzarà si els mitjans de comunicació públics i privats han seguit criteris de pluralitat, tant en la campanya electoral com durant tot el període analitzat.

L’Observatori de control de garanties democràtiques emetrà un o diversos informes amb l’objectiu de millorar la qualitat democràtica a Catalunya i facilitar informació a la ciutadania per a què es pugui formar un criteri independent.

 

Share This