Notícies

maig 02, 2011
EL COLPIS FORMA PART DE L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA

L’objectiu de l’Associació és treballar de forma conjunta sobre els aspectes comuns que afecten a totes les professions, com la nova Llei de serveis professionals, defensant els interessos dels professionals col·legiats. La intercol·legial pretén també establir-se com a  interlocutor únic davant les Administracions Públiques, alhora que vol reforçar la presència social dels col·legis professionals i impulsar projectes d’interès comú.

El passat dijous va ser aprovada la composició de la primera Junta Directiva, de la qual la degana del nostre Col·legi, la Sra. Anna Parés, forma part com a vocal. Tanmateix, l’Associació s’organitzarà en sis comissions sectorials, agrupades en els següents àmbits: enginyeria, arquitectura i tècnica; salut; jurídica; economia i empresa; acció social, ensenyament i humanitats i ciències de la informació i la comunicació.

El precedent a aquesta Associació el trobem en la primera agrupació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, creada l’any de 1992.

Share This