Notícies

febrer 16, 2021
EL COLPIS PRESENTA DUES AL·LEGACIONS
A la Diputació de Tarragona i a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí

En la seva tasca constant de representació del col·lectiu de politòleg(ue)s i sociòleg(ue)s, el Col·legi va presentar dos escrits d’al·legació. El primer, dirigit a la Diputació de Tarragona i, el segon, a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per l’omissió dels titulats/des en Ciències Polítiques i en Sociologia a les convocatòries del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana per a l’Àrea d’Intervenció i per a la plaça de Tècnic/a d’Administració electrònica, respectivament. 

 

Malgrat que ni la Diputació ni l’Ajuntament han tingut en compte als i les titulats/des d’aquest Col·legi per a optar a les places esmentades, el Col·legi defensa que les tasques del llocs de treball que s’han de dur a terme es corresponen plenament amb les competències professionals dels/les nostres titulats/des.

 

Per aquest motiu, el passat 10 de febrer el Col·legi va sol·licitar que es corregissin les esmentades omissions en aquestes i en futures convocatòries per a tècnics/ques mitjans/nes dels departaments citats. 

Share This