Notícies

setembre 20, 2017
EL COLPIS RECLAMA EL PLE RESPECTE ALS DRETS FONAMENTALS, A LES LLIBERTATS PÚBLIQUES I A LA DEMOCRÀCIA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (ColpisCat) és una corporació de dret públic que està compromesa amb els valors democràtics i amb els drets civils i polítics, única base realista per a l’estabilitat institucional.

 

La democràcia requereix respecte a la pluralitat i l’acompliment efectiu dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Encara més, la sociologia i la ciència política més avançada defensen tractar qualsevol conflicte a través d’un diàleg equitatiu, on la confrontació sigui en base a arguments, mai per la força. En conseqüència, el ColpisCat defensa l’aprofundiment democràtic del nostre sistema polític i el respecte als valors fonamentals de la Unió Europea.

 

En els darrers dies a Catalunya s’estan produint actuacions que es poden entendre com a  limitacions injustificades en els drets i llibertats fonamentals de la ciutadania i els seus representants (llibertat de premsa, expressió, reunió, del secret de les comunicacions, etc.), que trenquen amb el principi d’igualtat democràtica, l’existència de regles del joc equitatives i amb el reconeixement que la legitimació darrera de qualsevol règim constitucional rau en la majoria de la població i en la cerca del consens.

 

També s’estan produint detencions de càrrecs del Govern de Catalunya. Sense entrar a valorar l’ajustament de les seves actuacions al dret vigent, aquestes detencions són desproporcionades i no sembla que siguin necessàries per possibles investigacions judicials.

Davant la gravetat d’aquests fets, des del ColpisCat s’ha constatat que els nostres col·legiats i col·legiades estan seriosament preocupats per la salut de l’Estat de dret i per la qualitat democràtica i fa una crida a:

 

– Respectar de forma escrupolosa el drets fonamentals i les llibertats públiques, protegits per igual en les dues ordenacions jurídiques en disputa a Catalunya, així com pels tractats i convenis internacionals. Especialment, recordem a totes les autoritats governatives i judicials i al conjunt de la ciutadania que l’exercici del dret constitucional de reunió pacífica no requereix d’autorització prèvia.

 

– A facilitar el dret de la ciutadania a participar en els afers públics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits. I que aquests darrers puguin desenvolupar plenament la seva funció representativa.

 

– A què les actuacions judicials, suposant que siguin legítimes, siguin proporcionades i interpretades seguint els principis democràtics i amb ple respecte a la llibertat política de partits i la ciutadania en general. Són especialment greus les detencions i les identificacions. En una societat democràtica el dret s’ha d’interpretar i implementar d’acord amb els valors socials predominants.

 

– Que tota l’activitat política sigui respectuosa amb qui pensa diferent.

 

Finalment, el ColpisCat ha constatat que hi ha diversos sociòlegs i politòlegs represaliats en el desenvolupament de les seves funcions professionals i, d’acord amb el mandat dels seus Estatuts, es posa a la seva disposició en la defensa dels seus interessos i honorabilitat professional.

 

Aprovat en sessió extraordinària de la Junta de Govern en data 20/9/2017.

Share This