Notícies

gener 03, 2019
EL COLPIS TRAMITARÀ LA BONIFICACIÓ DELS SEUS CURSOS, DE MANERA GRATUÏTA

Segons la quantitat ingressada per l’empresa l’any anterior per aquest concepte i la grandària de l’entitat, aquesta disposa d’un crèdit de bonificació que pot fer servir per a finançar la formació dels seus treballadors i treballadores. Si no l’utilitza, aquest fons es perd i queda a disposició de la Seguretat Social.

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels seus cursos, a través de Fundae. Es tracta d’un servei totalment gratuït. És imprescindible que les persones interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs 10 dies abans de l’inici d’aquest.

A través d’aquesta gestió, les empreses hauran de pagar l’import de la matrícula del curs per a cadascun dels treballadors i treballadores que vulgui inscriure i, el mes següent a la finalització del curs, recuperarà l’import corresponent a través de la bonificació de la quota de la Seguretat Social en concepte de formació professional.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This