Notícies

juny 23, 2009
EL CONSELLER AUSÀS PARLA AL COL·LEGI DE LA NOVA LLEI DE CONSULTES POPULARS

El conseller Ausàs va definir la nova llei, l’avantprojecte de la qual va ser aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 31 de març, com  “la més ambiciosa possible”. “Volem aprofitar al màxim el nostre espai de sobirania”, va afegir. Segons el conseller de governació la tradició de consultes populars a Catalunya i a Espanya ha estat més aviat escasa. “L’Estat espanyol no ha tingut mai voluntat de consultar a la ciutadania”, va assegurar. 

 

Per Ausàs aquesta nova llei suposa “una bona eina que ens cohesiona com a país”. El conseller va afegir que “som molts els convençuts que som nosaltres mateixos els qui hem de decidir sobre qüestions essencials”. Per al conseller d’Esquerra Republicana de Catalunya la màxima democràcia es vehicula mitjançant la participació directa i, amb la llei de consultes populars, es pretén recuperar la confiança democràtica dels ciutadans. Tanmateix Ausàs va assegurar que cal “enfortir-nos com a país per a decidir el nostre futur”.

 

Aquesta nova llei tindrà un àmbit d’aplicació tant autonòmic com municipal i en tindran potestat per convocar una consulta el Govern de Catalunya, el Parlament català, quan es tracti d’una cinquena part de la cambra, els municipis, sempre i quan superin el 10% de termes municipals de Catalunya, i la ciutadania, amb un mínim d’un 3% de recollida de signatures, és a dir 210.000 persones aproximadament. Els resultats obtinguts d’aquestes consultes populars però no seran vinculants, tot i que marcaran una referència política alhora de prendre decisions, segons va declarar el conseller.

 

Share This