Notícies

maig 27, 2010
ELS SOCIÒLEGS TOURAINE I BAUMAN REBEN EL PRÍNCEP D’ASTÚRIES DE COMUNICACIÓ I HUMANITATS

Alain Touraine, historiador i sociòleg francès, ha dut a terme investigacions entorn la que ell va batejar com a  “societat post-industrial” que han permès comprendre les grans transformacions dels nostres temps tot reflexionant sobre els dificultats sorgides d’una convivència necessària per sobre de les diferències humanes. Les seves línies de recerca s’han basat en la sociologia del treball i els moviments socials.

Zygmunt Bauman, sociòleg d’origen polonès i de nacionalitat britànica, ha centrat els seus estudis en la condició social de l’home postmodern en un món inestable i de valors peribles. En el marc d’aquest anàlisi, Bauman ha encunyat i desenvolupat àmpliament el terme de “modernitat líquida”. La influència d’aquest sociòleg  ha estat cabdal pels moviments antiglobalització.
 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This